DEMAVEND YAYINCILIK-EĞİTİM-ÇEVİRİ

FİYAT LİSTESİ

EXCELL - PDF

 

Kategoriler

Sosyal Medya

Mutluluk bir yolculuktur, bir varış noktası değil.

DOĞU'DAN BATI'YA SAĞLIK TURİZMİ VE ETİK ANLAYIŞ

DOĞU'DAN BATI'YA SAĞLIK TURİZMİ VE ETİK ANLAYIŞ, Yazar: Dr. Erden Miray Yazgan Yalkın, Yayın tarihi: Ekim 2020, 160 sayfa, ithal kitap kâğıdı, 13,5x21, karton kapak, ISBN: 978-625-7087-09-4, Dili: Türkçe, Konu: Turizm, inceleme.

Arka kapak yazısı

Kültürel gelişim, ekonomik kalkınma ve siyasi oluşumlar bakımından önemli rolü olan, hem sektörel hem akademik yönlerden sürekli gelişmeye devam eden turizmin, “Turizm Çeşitleri” başlığı altında, amacına ya da seyahat şekline göre sınıflandırılan alt alanlarının en önemlilerinden biri olan, ev sahipliği yapan yerleşim yeri için olduğu kadar küresel anlamda da kalkınmaya katkıda bulunan ve hızla büyüyen bir sektör haline gelen “Sağlık Turizmi”; doğal kaynaklardan ve tıbbi imkânlardan yararlanmak suretiyle sağlık hizmeti almak için bireylerin ikamet ettikleri yerden başka bir yere seyahat etmesi olarak tanımlanır.

Her yönden verimli ve sürdürülebilir bir sağlık turizminin gerçekleştirilebilmesinin temel unsurları, sağlık turizmine dair etik ilkelerin neler olduğunun en kapsamlı biçimiyle belirlenmesi ve ayrıca bu söz konusu etik ilkelerin ontolojik zemindeki gerçekliğinin tespit edilmesi ve değerlendirilmesidir. Bu gerçekliğin değerlendirile-bilmesinin ön koşulu ise, öncelikle sağlık turizmi ile doğrudan ilişkili olan meslek etiklerinin dikkate alınması ve takiben, bu etik kavrayış kapsamında gerekli değerlendirmenin, söz konusu alan dâhilinde nitel ölçümlemelere başvurularak gerçekleştirilmesidir.