DEMAVEND YAYINCILIK-EĞİTİM-ÇEVİRİ

FİYAT LİSTESİ

EXCELL - PDF

Kategoriler

Sosyal Medya

Mutluluk bir yolculuktur, bir varış noktası değil.

CEMŞÎD VE HURŞÎD

On dördüncü yüzyıldan bir aşk hikâyesi

CEMŞÎD VE HURŞÎD, Selmân-ı Sâvecî, Çeviren: Dilek Sakaroğlu, Yayın tarihi: Temmuz 2020, 200 sayfa, ithal kitap kâğıdı, 13,5x21, karton kapak, ISBN: 978-605-9986-86-1, Orijinal dili: Farsça, Dili: Türkçe, Konu: İran edebiyatı, mesnevi.

Arka kapak yazısı

Fars edebiyatının 14. yüzyılda yaşamış önemli şairlerinden Selmân-ı Sâvecî tarafından Farsça olarak kaleme alınan Cemşîd ve Hurşîd mesnevisi, hikâye teknigi açısından klasik Doğu manzum romanlarının hemen hemen bütün ana özelliklerini taşımaktadır. Eserde, klasik Fars şiirine ait motifer, temalar, coğrafya ve masal unsurları yer almaktadır. Hikâyedeki olay ve hareketlerin fazlalığı ile şairin ifadesindeki sürükleyicilik mesneviyi dikkat çekici hâle getirmektedir. Spor oyunları ile savaş sahnelerini iyi bir şekilde canlandıran Selmân, eserin bazı yerlerine yerleştirdigi, kahramanların ruhî hallerini yansıtan gazeller, kıtalar ve rubailer ile eserini daha ahenkli ve zevkli hâle getirmiştir. Eser, Farsça aslından akıcı ve güzel bir üslupla Dilek Sakaroglu tarafından Türkçeye çevrilmiştir.