DEMAVEND YAYINCILIK-EĞİTİM-ÇEVİRİ

FİYAT LİSTESİ

EXCELL - PDF

Kategoriler

Sosyal Medya

Mutluluk bir yolculuktur, bir varış noktası değil.

UYGULAMALI FELSEFEYE GİRİŞ

UYGULAMALI FELSEFEYE GİRİŞ, Yazar: Dr. Erden Miray Yazgan Yalkın, Yayın tarihi: Ekim 2020, 192 sayfa, ithal kitap kâğıdı, 13,5x21, karton kapak, ISBN: 978-625-7087-10-0, Dili: Türkçe, Konu: Felsefe, uygulamalı felsefe, felsefi danışmanlık.

Arka kapak yazısı

“Uygulamalı Felsefe, günümüzde alt disiplinleri çerçevesinde disiplinler arası gerçekleştirilen çalışmalar ile akademik yönden sürekli ilerleme kaydeden ve aynı zamanda danışmanlık uygulamaları kapsamında sektörel anlamda sürekli gelişen bir alan haline gelmiştir. Bu bağlamdaki etkinlikleri çerçevesinde gerek ulusal gerekse uluslararası alanda Uygulamalı Felsefe’nin kültürel, ekonomik, siyasi kalkınmalar bakımından da büyük önem sahibi olduğunu söylememiz mümkündür. Nitekim bu özellik felsefeye içkin bir unsurdur. Öyle ki Antik Çağ’dan günümüze, felsefe sadece günümüz anlamındaki entelektüel bir uğraş olmaktan öte, içerisinde yaşanılan toplumun bir fiil pratik problemlerine dair alanlara yönelerek gerekli ve uygulanabilir çözümlerin üretilmesinde etkin rol üstlenmiştir.

Bugün içerisinde yer alınan dünyada, bilim ile doğru orantılı olarak kültürel, ekonomik, siyasi yönden daha karmaşık yapıların ve daha önce karşılaşılmamış problem alanlarının ortaya çıkması, Uygulamalı Felsefe’nin sürekli gelişimi ve ilerlemesinde temel etken olmuştur. Zira, bireyin içerisinde yaşadığı toplumdan ayrı olarak, kendi kendine de yabancılaşması ile, aynı zamanda bir diğer yandan kendisine alternatif varlık modelleri üretiyor olmasının koşulu olarak; küresel anlamda, başta ontolojik olmak üzere epistemolojik ve etik çerçevede çözüm arayışları bir zorunluluk olarak insanın karşına çıkmaktadır. İşte Uygulamalı Felsefe alanındaki bu çalışmamızda olabildiğince detaylı bir şekilde üzerinde duracağımız, Uygulamalı Felsefe’nin alt disiplinleri ve danışmanlık uygulamaları, bu söz konusu arayışın bir neticesi olarak günümüz felsefe çalışmaları içerisinde bugünkü yerini almaktadır.”